Welkom bij Wegen naar Eenheid, de website van Charles Steur


Het grote thema van onze tijd is eenheid. Godsdiensten, ook de Westerse, zijn wegen naar eenheid. In de taal van respectievelijk het jodendom, het christendom, de islam, het hindoeïsme en het boeddhisme:

Ken dualiteit niet aan God toe. Laat God enkel God wezen. Als je meent dat Ejn Sof (de Godheid) emaneert tot een bepaald punt, en dat alles voorbij dat punt er buiten ligt, dan dualiseer je. God verhoede! Besef in plaats daarvan dat Ejn Sof bestaat in alles wat bestaat. Zeg niet: 'Dit is een steen en niet God.' God verhoede! In plaats daarvan is heel het bestaan God, en de steen is een ding dat doordrongen is van het goddelijke. (Cordovero)

Dit schouwen plaatst ons in een puurheid en louterheid boven al ons verstaan uit. (...) Hiertoe kan niemand door geleerdheid of scherpzinnigheid van verstand noch met welke inoefening ook komen: maar alleen hij, die God in zijn geest met Zich verenigen en met Zichzelf verlichten wil: hij alleen kan God schouwen en niemand anders. (...) Wie met God verenigd is en door Hem in deze waarheid onderricht, hij is in staat deze waarheid door haarzelf te verstaan; want God begrijpen en verstaan boven alle gelijkenissen zoals Hij in Zichzelf is, dat is God zijn met God, zonder enig middel of andersheid, die hinder of een tussenscherm zou uitmaken. (Ruusbroec)

Op de markt, in het klooster – slechts God zag ik.
In de vallei en op de berg – slechts God zag ik. (...)
In gunst en geluk – slechts God zag ik. (...)
Met mijn eigen ogen ogen zag ik mezelf heel duidelijk,
maar toen ik met Gods ogen keek – slechts God zag ik.
Ik loste op in nietsheid, ik verdween,
En zie, ik was de Al-levende – slechts God zag ik. (Baba Kuhi van Shiraz)

Als je je aandacht richt op 'Ik ben' en op het gevoel van te zijn, dan verdwijnt het 'Ik-ben-die-en-die.' Wat overblijft is 'Ik ben enkel waarnemer' en ook dat lost zich op in 'Ik ben het Al.' Het Al wordt het Ene en het Ene jezelf, zonder van mij gescheiden te zijn. (Nisirgadatta Maharaj)

Wanneer je direct het ware gezicht van het zelf-oorspronkelijke licht van onderscheidende wijsheid ontmoet als oorspronkelijk zuiver gewaarzijn, zal deze onderscheidende wijsheid, die geboren is uit de kracht van meditatie, uitzetten en een uitgestrekte ruimte van wijsheid worden, zoals rivieren voortsnellen in de lente. Ook zal de aangeboren aard van leegte, nadat die opgerezen is als het grote mededogen, een mededogen worden dat alle wezens universeel en onpartijdig bemind. (Patrul Rinpoche) 

Er is uiteraard slechts één eenheid. De diverse spirituele wegen tot eenwording vullen elkaar aan en getuigen dat de eenheid in alle tijden, culturen en volken kan worden bereikt.
Op deze site heb ik een aantal vertalingen en eigen teksten over dit onderwerp bijeengebracht die ik graag wil delen.