Home >> Vertalingen: Dzogchen  
  Vertalingen: Dzogchen  

Dzogchen, ook wel ati yoga genoemd, is één van de grote, levende non-dualistische tradities. Het toont ons dat onze aard geen andere is dan de ware aard van de werkelijkheid, dat ons gewaarzijn het oorspronkelijke gewaarzijn is, en leert ons deze zienswijze te integreren in het dagelijks bestaan.

Als gevolg van de verdrijving van veel beoefenaars uit Tibet verspreidt Dzogchen zich de laatste decennia meer en meer over het Westen. Veel Dzogchengeschriften zijn inmiddels in het Engels vertaald, enkele in het Nederlands.

Dzogchen deelt in de rijke religieuze cultuur van Tibet. Alhoewel haar begrippen tot een minimum beperkt zijn en van een lichtende helderheid voor wie met hen vertrouwd is, kan de zienswijze van Dzogchen voor de beginneling weerbarstig zijn en ontoegankelijk lijken. Dit wordt nog versterkt doordat de meeste Engelse vertalingen veel Sanskriet en Tibetaanse termen laten staan en uitvoerige inleidingen en commentaren toevoegen. In deze Nederlandse vertaling uit het Engels zijn deze tot een minimum beperkt. De geselecteerde teksten becommentariëren elkaar en vullen elkaar aan. Daarom nodigt dit boek uit om meerdere keren gelezen te worden.

De volgorde is niet chronologisch, maar gericht op een zo groot mogelijke begrijpelijkheid. Recente en oude teksten staan daarom door elkaar heen. De eerste is een algemene inleiding van Namkhai Norbu, één van de belangrijkste hedendaagse Dzogchenleraren, die al decennia lang in Italië woont. In de daarop volgende Spiegel van heldere betekenis vat de negentiende eeuwse leraar Nuden Dorje zijn onderricht samen in de traditionele vorm van korte strofen.

In haar radicaal non-dualistische vorm ontkent Dzogchen het nut van voorbereidende oefeningen en het bestaan van een pad dat naar verwerkelijking leidt. Dat neemt niet weg dat Dzogchen in het verlengde ligt van de meditatiepraktijken en andere vrome oefeningen van het Boeddhisme. Ook de aandachtige, meditatieve lezing van spirituele teksten kan beschouwd worden als een 'voorbereidende oefening.'